Datum
Titel
Toelichting
Bijlage(n)

BCB 30 jaar!

Lidmaatschap

 LIDMAATSCHAP

De jeugd is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen: 8 t/m ca 12 jaar om 18.00 uur en 13 t/m 17 jaar om 19.00 uur. Een lidmaatschapjaar begint op de eerste dinsdag in september en eindigt de laatste dinsdag in juni. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen jeugdtrainingen.

Senioren - zaal open 19.30-23.00 uur voor vrij spelen. Training voor wie wil tussen 20.00 en 21.00 uur. Zo nodig wordt de groep onderverdeeld naar speelniveau: beginners en gevorderd. Er zijn momenteel geen competitiespelers. 

 Wie lid wordt vr 1 december 2017, krijgt van BC Beijum een gratis racket aangeboden!  

Een trainingjaar loopt van het eind van de zomervakantie tot vier weken vr de zomervakantie. Tijdens schoolvakanties geen trainingen, dan vrij spelen.

Contributie - 

Voor het seizoen 2017-2018 gelden onderstaande contributiebedragen 

-Recreanten:  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     Competitie:

Jeugdlidmaatschap (9 t/m 17 jaar)

  127,-

n.v.t.

Seniorlidmaatschap* (18 jaar en ouder)

  166,-

  182,-

Studentenlidmaatschap* (18 t/m 26 jaar)

  144,-

  160,-

Daarbij komt nog een korting van  5,- als er een machtiging tot automatische afschrijving is afgegeven.

  --Jeugdleden kunnen gezinskorting krijgen: als er volwassenen uit hetzelfde gezin lid zijn, betalen de jeugdleden 10% minder.

      Houders van een Stadjerspas kunnen korting krijgen.

      Schrijf je je tijdens het seizoen in, dan betaal je alleen de resterende trainingsmaanden.

Lees ook de algemene bepalingen. Heb je daarna nog vragen, dan kun je die stellen aan Roel van der Steen. Wil je je opgeven als lid, kom naar de speelavond en/of download het inschrijvingsformulier, vul het in en neem het mee naar een van de speeldagen.

 Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen. - Opzeggingen die te laat of niet schriftelijk zijn binnengekomen worden niet gehonoreerd.