Datum
Titel
Toelichting
Bijlage(n)

BCB 30 jaar!

BC Beijum

Welkom op de website van de BC Beijum.

Badminton is een sport voor jong en oud, beginners en gevorderden, recreanten en competitiespelers. BC Beijum heeft ze allemaal.

Kom eens langs op onze training! We zijn op dinsdagavond te vinden in de sporthal in Beijum, Groningen (stad). Er zijn leenrackets aanwezig.

Sporthal Beijum ook in 2017 op dinsdagavonden weer voor BCB ! 

BC Beijum strippenkaart

Je kunt ook bij de BC Beijum spelen met een strippenkaart. Dat werkt zo: je meldt je aan via een speciaal strippenkaart formulier (te vinden in de sporthal). 10 strippen kosten 50 euro, vooraf te betalen, cash of via machtiging. Voor een machtiging kan getekend worden op een 2e blad bij de strippenkaart. Per speelbeurt kun je de avond dan laten aftekenen bij een van de bestuursleden (Jan, Paul, Roel, Erik). De geldigheidsduur van de strippenkaart is 1 seizoen. Resterende strippen zijn overdraagbaar naar een volgend seizoen. Of je krijgt een korting op het lidmaatschap ten bedrage van de overgebleven strippen.

voor de recente nieuwsbrief <= klik erop 

LET OP!!

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen.
Opzeggingen die te laat of niet schriftelijk zijn binnengekomen worden niet gehonoreerd.

Algemeen contact-adres:info@bcbeijum.nl

BC Beijum op Facebook

Meld je aan, wissel berichten uit, plaats foto's ....